02f40fc70a1e5f44d65cfb9f9396e7f0.jpg

e236b04882028cbc0c7dd929a65ca1b0.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดี 

นายกฤตผล แก่นนาคำ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

065590
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
399
362
2125
60103
399
15637
65590

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-01 19:53

 

ติดต่อกรม หรือกรอกแบบฟอร์ม
จากเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
www.labour.go.th 
เมนู "ติดต่อกรม" 
แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างตามมาตรา 75

  

 

ระบบแจ้งเตือนการจัดตั้งคณะกรรมการทวิภาคี ตามระยะเวลากฎหมายกำหนด 

                               - คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

                               - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สมัครเข้าระบบ

 

 

 

 

 

Online One Stop Service

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริการ e-service

สนง.จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

ขอลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

สนง.ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐

ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ 

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน

 

สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

สนง.ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

เสียภาษีรถยนต์

 สถานตรวจสภาพรถ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

ขอใช้บริการไฟฟ้า

 

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

ขอใช้น้ำประปา

 

ไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์

 บริการไปรษณีย์

 

คลังหนังสือ กองความปลอดภัยแรงงาน