สสค.กาฬสินธุ์ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 05 มีนาคม 2561
by Kalasin
ฮิต: 20

วันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางนุชนาถ  ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจราชการจาก นายอนันต์  บวรเนารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561