ตรวจประเมินโครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2561
by Kalasin
ฮิต: 27

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สค.กาฬสินธุ์ นายธนะเมศฐ์ รอบรู้ นิติกรชำนาญการ และคณะทำงานทั้งในส่วนของผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้างและผู้แทนภาครัฐ ร่วมตรวจประเมินโครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 -12 กุมภาพันธ์ 2561 ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 

1. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

 

2. บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

 

3. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด สาขากาฬสินธุ์

 

4. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์