ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 5/2561

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2561
by Kalasin
ฮิต: 20

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางนุชนาถ  ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์