การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ

Post on 01 กุมภาพันธ์ 2561
by Kalasin
ฮิต: 55

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จังหวัด ขยายผล) โดยดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่  ณ ศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และประธานเปิดงาน  ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) จังหวัดกาฬสินธุ์   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน