สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ 2 จากนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม

Post on 05 กรกฎาคม 2561
by Kalasin
ฮิต: 45

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ 2 และตรวจประเมินตามโครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์