รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 20 มกราคม 2563
by Kalasin
ฮิต: 11

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับการตรวจราชการ จากนายอนันต์  บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563  เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563